Nizozemska povećava proizvodnju obnovljive energije i smanjuje emisije stakleničkih plinova. Nizozemski premijer Mark Rutte obišao je u srijedu postrojenje u luci Rotterdam, gdje se goleme turbine prevoze u more, a dolazna struja visokog napona pretvara za industrijsku upotrebu. Udio obnovljive energije u ukupnom energetskom miksu u Nizozemskoj trenutačno je oko 16%, u usporedbi s 11% u 2020. Vlada ima za cilj imati 21 GW pučinskog vjetra do 2030., s 53% električne energije korištene u ožujku 2023. iz obnovljivih izvora, u odnosu na 39% u 2022.

Objavljeno u Blog HR

"Od 9. do 12. svibnja 2006. g. D. Šomen., g. R. Mohor, i g. Ž. Drempetić bili su na službenom putu u Holeby-u, Danska, gdje su posjetili našeg principala MAN B&W. Teme sastanaka bile su  suradnja na projektu ispitne stanice u AD-u,
aktualni projekti i ponude, te tehničko-komercijalna pitanja. Sadašnja potražnja za motorima nove generacije L16/24 i L21/31 prelazi raspoložive kapacitete MAN-a, te je cilj Adriadiesela što prije osposobiti se za proizvodnju i prodaju motora nove generacije, a ispitivanje motora je nužan uvjet za to."

Interne novine "Adriadiesel" (2006.)

Objavljeno u Blog HR